Kopfgrafik Aktuell
plugin | Projekt Schloss Ringenberg, 2016 bis Juli 2019


 

N E W  |  Stiendiaten 2017

Künstler | Johanna K Becker, Simone de Kinderen, Jonny Isaak, Wanda Koller, Ani Schulze, Lucas Sloot

Kuratoren
Franziska Wilmsen & Herbert Ploegman - Dorothee Mosters & Marie Stel 


N E W  |  plugin Blog: Desire for Art & Collecting _ Editions - Shops - Exhibitions

O U T  N O W  |  Editions #2   
Felix Burger (D), Helmut Dick (NL), René Hüls (D), Jeffry Koopman (NL), Ben Kruisdijk (NL), Bram Kuypers (NL), Bettina Marx (D), Ulrike Möschel (D), Jörg Obergfell (D), Max Schulze (D), Susanne Sørensen (NL), Julia Weißenberg (D)

Verkaufsorte/ points of sale: Schloss Ringenberg, eXtrabuch Münster, The Upperside Enschede, MOOD conceptstore Nijmegen, Rexing Einrichtungshaus Kleve, Arnhem Coming Soon, PLUP Düsseldorf 

S A V E  T H E  D A T E  |  Sandim Mendes: panu terra | terra panu; plugin Ausstellung/ exhibition Schloss Ringenberg in Cooperation mit/ with Tetem Enschede; Kuratoren/ curators: Herbert Ploegman & Franziska Wilmsen; Eröffnung/ opening: Sonntag/ Sunday 2.4.2017, 15:00; Laufzeit/ duration: 30.3.-30.4.2017; Ort/ location: Tetem, Stroinksbleekweg 16, NL 7523 ZL Enschede (Flyer / PR Text)